Home
Learning Circles
Digiboards
Geolocation
BYOD & Apps
OLPC
Best Practices

Deze workshops vonden plaats bij Stimul-IT en de Inter-Continental University of the Caribbean (ICUC) in Otrobanda. Zowel Stimul-IT als de ICUC sponsorden de conferentie door de workshopruimtes gratis ter beschikking te stellen.

Met de opkomst van het globale positionerings systeem (GPS) is het mogelijk om precies te bepalen waar je bent. Hieruit ontstaan interessante educatieve toepassingen, zoals schatzoeken (geocaching), speur- en puzzeltochten, plaatsbepaling van historische gebeurtenissen, en toepassingen zoals het vaststellen van de aanwezigheid van bepaalde flora en fauna in een gebied.

Milo van der Linden verzorgde voor ons een aantal workshops en een project waarbij GPS en OpenStreetMap gebruikt werd.

 

Leerlngen winnen tablet gesponsored door Tapirama na in kaart brengen Otrobanda

Over Milo van der Linden (NL)

Milo van der LindenMilo van der Linden is een expert op het gebied van geolocatie en location based apps (GPS). Hij is langere tijd op Aruba geweest en ook op Curaçao.

Milo is een Open Source Geospatial consultant, en betrokken bij diverse OSGeo projecten. Hij vult al vanaf 2007 landkaarten aan via OpenStreetMap, zowel in Nederland als in Aruba. Milo propageert open source, open data en open kennis en past perfect in de doelstellingen van UNESCO wat betreft Open Educational Resources. Tijdens zijn verblijf in Curaçao zal hij met 12 jongeren en 3 docenten een week lang door Otrobanda trekken om via GPS metingen de kaart van Otrobanda aan te vullen. GPS is een functie van de meeste moderne smartphones. Hiermee leren zowel leerlingen als leraren werken met plaatsbepaling. Op educatief gebied zijn er vele toepassingen van Location Based Apps, zoals Geocaching (het zoeken van een 'schat' met behulp van GPS), speurtochten en puzzeltochten. Dit instrument leent zich uitstekend om bewustwording van de eigen omgeving te stimuleren, bijvoorbeeld door een monumententocht uit te stippelen of de geologie van Curaçao te leren kennen.

Otrobanda op de kaart zetten...

Milo doet voor ons een project waarbij 3 leraren en 12 leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs via GPS-tracking het volgende gebied in kaart brengen...

 

Before

Rif Otrobandda Curaçao (Open Street Map)

Dit gebied is de buurt 'Rif' en wordt omsloten door de Hamelbergweg, Pater Eeuwensweg, Breedestraat en Arubastraat. Als u de buurt kent ziet u dat de Schrijnwerkerstraat en niet op staat.

Stimul-IT verzorgt, als partner in dit project, stelt de workshopruimte en computerruimte ter beschikking.

In dit gebied staan vele monumenten. Een aantal van deze gebouwen zal ook in kaart gebracht worden.

After

 

Global Positioning System

GPS is een afkorting van Global Positioning System. Die naam zegt precies wat GPS is, namelijk een systeem dat over de hele aarde gebruikt kan worden om te bepalen waar je bent. GPS is ontwikkeld door het Amerikaanse leger onder de naam NAVSTAR GPS.

uitleg >>
Wikipedia::GPS

Global Positioning System op Wikipedia.

naar wikipedia >>
Spreker: Milo van der Linden
Milo van der Linden is een expert op het gebied van geolocatie en location based apps (GPS). Hij is langere tijd op Aruba geweest en ook op Curaçao.
meer over Milo >>
OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) is een project dat als doel heeft om vrij beschikbare en bewerkbare geografische gegevens te verzamelen, zodat daaruit landkaarten en andere diensten gemaakt kunnen worden. Iedereen kan er aan meewerken, het invoeren en aanpassen van de geografische data steunt volledig op vrijwilligers.

Curaçao op OSM >>
Wikipedia::OSM

OpenStreetMap op Wikipedia.

naar wikipedia >>
Open Educational Resources

Vrije Leermiddelen (ook bekend als Open Leermaterialen en Open Educational Resources, OER) is (digitaal) onderwijsmateriaal dat beschikbaar is voor hergebruik voor onderwijs. Auteurs van dergelijke werken hebben toestemming is verleend de werken vrij te gebruiken voor ieder doel, ze te kopiëren, te wijzigen en gewijzigde versies te verpsreiden.

 
UNESCO OER (engels) >>
Wikipedia::OER

Open Educational Resources (Vrije Leermiddelen) op Wikipedia.

naar wikipedia >>
Partner: Stimul-IT

Stimul-IT, het Instituut voor innovatie en Technologie, werkt onder andere aan de bewustwording van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs.

 
naar Stimul-IT >>
Developed with QwikZite (version 1.12)  Designed by Manuela Hak & Kuki+Ko